Bài viết Forex
Roll over là gì

Roll over là gì

Bạn đã bao giờ nghe về những gì được cuộn qua? Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch nghĩ rằng cuộn qua là một tên khác cho điểm dừng lỗ. Thuật ngữ “dừng lỗ” thường được dành riêng cho địa điểm trong một hệ thống giao dịch nơi bạn đặt lệnh dừng […]

Read More
Thai SEC cấp giấy phép cho tiền điện tử Zipmex

Thai SEC cấp giấy phép cho tiền điện tử Zipmex

Phán quyết mới nhất của SEC đã mang lại hy vọng cho các công ty trao đổi tiền điện tử muốn hoạt động tại thị trường Mỹ và đồng thời phải đáp ứng các quy định trong thị trường nước ngoài. ZiptoZoom, công ty đã đạt được giấy phép của SEC để vận hành và […]

Read More